www.klicovamista.cz

Hlavní snahou při tvorbě tohoto průvodce bylo zachovat pravidla přiměřenosti, užitečnosti a aktuálnosti, z tohoto důvodu jsme zvolili následující charakter popisu jednotlivých klíčových míst. Nejprve Vám přiblížíme  lokalitu, kde se klíčové místo nachází, dále je uvedena možnost dopravy jak po železnici, tak po silnici, stručná historie místa, zajímavosti, které je škoda přehlédnout, otevírací doba a oficiální internetové stránky pokud existují.  Protože se neustále na stránkách pracuje, tak je možné, že některá klíčová místa  nebudou ještě dokončena, v tomto případě zde naleznete odkaz alespoň na oficiální stánky klíčového místa či na stránky, které jsou dle názoru dostatečně aktuální a hodnotné. Informace zde použité jsou čerpány z literatury, z webových stránek a z ústního podání některých kastelánů.

            Pro jednodušší přehlednost jsme zvolili dvě varianty našeho průvodce a to průvodce řazeného :

 

  Dle čísel klíčů   Abecedně
        Perokresby jednotlivých klíčových míst ve tvaru erbu jsou originály vytvořené naším malířem panem Jiřím Kobrem a kresby i klíče jsou chráněny ochrannou známkou.
email : info@klicovamista.cz stránky výrobce: http://www.volny.cz/jalis